เงื่อนไขเรียนฟรี 2 เดือน: 

หากนักเรียนไปสอบ TOEIC ภายใน 30 วันหลังจากที่เรียนคอร์สโทอิคคอร์สใดก็ตามของ English leklek แล้วคะแนนไม่ถึง 650 คะแนน สามารถนำคะแนนมายื่น โดยการถ่ายรูปใบคะแนน ที่มองเห็นชื่อนักเรียน และวันที่สอบชัดเจน

แล้วส่งมาที่ Line ID: @englishleklek หรือ Email: englishleklek@hotmail.com เพื่อขอเรียนต่อฟรีอีก 2 เดือนได้ค่ะ