6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ TOEIC

6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ TOEIC

1. TOEIC คืออะไร?

TOEIC จะย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงานเป็นหลักค่ะ โดยแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมีชื่อเรียกว่า Redesigned TOEIC Listening & Reading Test หรือหนังสือบางเล่มอาจจะเรียกว่า New TOEIC นะคะ ซึ่งจะเป็นแบบทดสอบที่ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ คือ การฟังและการอ่าน

1. การฟัง (Listening Comprehension) จะมีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 45 นาที โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

Part 1: Photographs 10 ข้อ

Part 2: Question-Response 30 ข้อ

Part 3: Conversations 30 ข้อ

Part 4: Short Talks 30 ข้อ

2. การอ่าน (Reading Comprehension) มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 75 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ

Part 6: Text Completion 12 ข้อ

Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

 

2. TOEIC สำคัญสำหรับคนทำงานอย่างไร? 

          เราสามารถนำคะแนน TOEIC ไปยื่นประกอบการสมัครงานได้หลายหน่วยงานเลยค่ะ ทั้งหน่วยงานการบิน การโรงแรม บริษัทข้ามชาติต่าง ๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวกับการเงิน การธนาคารยกตัวอย่าง สายการบินทั่ว ๆ ไป ก็จะต้องการ คะแนน TOEIC ประมาณ 550 คะแนนขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งก็ใช้ TOEIC เป็นตัววัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงานในบริษัทด้วย


3. หากอยากได้คะแนน TOEIC  700 ควรเตรียมตัวอย่างไร?

          จริง ๆ แล้ว TOEIC เป็นข้อสอบวัดความสามารถที่ไม่ยากเท่าข้อสอบระดับสากลตัวอื่น ๆ นะคะ คะแนน TOEIC 700 ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของทุกคนค่ะ หากใครเวลาน้อย พี่เล็กขอแนะนำให้เน้นที่ Listening เป็นหลัก เพราะเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนพัฒนาได้เร็วที่สุด แต่ถ้าใครมีเวลาเตรียมตัวมากหน่อย ก็อยากให้เน้นเรื่อง Grammar และการจับใจความทั้งการอ่านและการฟังให้มาก ๆ ด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน ก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนด้วยเช่นกัน
 

4. ควรใช้เวลาเตรียมตัวกี่เดือน หากต้องได้คะแนน TOEIC 700?

          อยากให้มีเวลาสัก 2- 3 เดือนเพื่อทำความเข้าใจ Grammar ฝึกการจับใจความและฝึกฟังวันละ 2-3 ชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าใครไม่ทันแล้วเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวก็พยายามฟังให้ได้ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องฝึกฟังจากข้อสอบ TOEIC เท่านั้น ดูรายการอะไรที่เราชอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ

5. คะแนน TOEIC 700 สำหรับคนที่อ่อนภาษาอังกฤษถือว่ายากไหม?

          อย่างที่พี่เล็กบอกไปค่ะ ข้อสอบ TOEIC ไม่ใช่ข้อสอบที่ยากจนเกินไป หากเราตั้งใจจริง พี่เล็กเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ค่ะ
 

6. เรื่องที่ออกสอบ TOEIC มากที่สุดคือเรื่องอะไร?

          เรื่องที่ออกบ่อยมากถึงมากที่สุดจะเป็นเรื่องในที่ทำงานจ้า 


“สำหรับเรื่องราวที่มักนำมาบ่อย ๆ ได้แก่ การประชุม การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน การลางาน การเบิก/ซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน การส่งของให้ลูกค้า

การซ่อมแซม/ย้ายสำนักงานหรือการเข้าอบรมต่าง ๆ ดังนั้นใครจะไปสอบ TOEIC ก็อย่าลืมเตรียมคำศัพท์หมวดนี้กันไปด้วยนะคะ 

ส่วนหมวดที่ออกแน่ ๆ รองลงมา จะเป็นเรื่องของอาหารการกิน สภาพอากาศ การเดินทาง และการขนส่งค่ะ” 
          ส่วนเรื่อง Grammar ที่ออกตลอด ออกเยอะ ออกแน่ๆ ก็คือ เรื่อง Parts of Speech หรือว่าหน้าที่ของคำค่ะ ก่อนไปสอบ TOEIC ต้องแม่นเรื่องโครงสร้างประโยค และรู้ว่าตรงไหนของประโยคควรใส่คำนาม ตรงไหนควรใส่คำคุณศัพท์ จะช่วยคะแนน Part Reading พุ่งแน่นอนค่ะ

เจ้าของ website englishleklek ติวเตอร์สาวที่มีความถนัดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องของ grammar และ การทำข้อสอบ TOEIC เคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องเตรียมตัวสอบเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างหนัก ได้นำเอาเทคนิคต่างๆและความรู้ที่ได้สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับทุกๆคน ประวัติการศึกษา - จบการศึกษาปริญญาตรี ( 2006 ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบการศึกษาปริญญาโท ( 2011) Programme and Project Management เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง University of Warwick, ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ติดตามผลงานและความรู้ภาษาอังกฤษจากพี่เล็กได้ทาง Youtube Channel : Englishleklek